تبلیغات
فـــراتـــرازبـــانــــک - مدیر عامل، اعضای هیات مدیره و مدیران امور بانک ملی ایران
فـــراتـــرازبـــانــــک
بسم الله الرحمن الرحیم

 

 مدیرعامل و رییس هیات مدیره

آقای محمود رضا خاوری
تلفن: ۶۶۷۳۱۱۹۰
پست الکترونیکی:  M.Khavari(at)Bmi.Ir


تحصیلات:

داﻧﺸﺠﻮی دوره دﻛﺘﺮی ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻮﺋﻴﺲ - دوره ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ دﻳﻮان داوری ﻻﻫﻪ
ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺣﻘﻮق از دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ از  داﻧﺸﻜﺪه ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ دانشگاه تهران


 سوابق اجرایی و تحصیلی

ادامه مطلب کلیک کنید:

هیات مدیره و مدیران امور

 

آرشیو مطالب
نظر سنجی
ارائه خدمات کدامیک ازبانکهای ذیل رابیشترمی پسندید؟صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس